Kontakt oss

Våre produkter

Kurs- og konferanseadministrasjon

Norges mest funksjonsrike administrasjonsløsning for kurs og konferanser.

Komplett

Event123 dekker alle behov for kurs- og konferanseadministrasjon fra invitasjon til betaling. Kundedialog via web, app, e-post og sms.

Betaling

Faktura pr. e-post, faktura for utskrift, kortbetaling og EHF

Event123

Flerspråklig

Norsk, engelsk og svensk grensesnitt for admin og deltakere. Støtte for alle andre språk.

Norskutviklet

Utviklet fra grunnen av for norske forhold og norske behov siden 2003

Medlemsadministrasjon

Komplett system for medlemsadministrasjon.

Integrert publisering og kurs/konferanseadministrasjon

Medlem123 kan benyttes sammen med Web123 og Event123 for et komplett administrasjonssystem

Organisasjonsstruktur

I organisasjoner med flere nivåer kan tillitsvalgte kommunisere med "sine" medlemmer via Min Side.

Medlem123

Fakturering av medlemskontingent

Fakturering via vanlig faktura, EHF og kredittkort

Komplett medlemsadministrasjon

Medlem123 finnes i varianter for små og store lag og foreninger

Publisering, nettbutikk og CRM

Nettsider, nettbutikk og kunderegister/CRM i samme system.

Responsive nettsider

Web123 støtter alle rammeverk for design.
Eksisterende design og innhold kan konverteres.

Min Side for kunder

Kunder og kontakter oppdaterer sin kontaktinformasjon og sine interesser på egenhånd.
Bedriftskunder kan selv administrere egne ansatte som skal ha tilgang

Web123

CRM funksjoner

  • Utsendelse og mottak av e-post og SMS
  • Kunderegister med avanserte utvalgsmuligheter
  • Faktureering og kortbetaling

Norskutviklet og modulbasert

Et stort antall tilleggsmoduler er utviklet.
Nye moduler og funskjoner tilpasses og utvikles raskt og effektivt.