Kontakt oss

  • 958 92 010 (Kontor)
  • 958 92 011 (Support)
  • Hetlandsgaten 9, 4249 Bryne
  • info@website.no

Endring av lav merverdiavgiftssats fra 10 til 12%

Endring av lav merverdiavgiftssats fra 10 til 12%

Endring av lav merverdiavgiftssats fra 10 til 12% i økonomiinnstillingene er nå gjort klar for bruk i Web123, Ved etablering av produkter i som skal faktureres med lav sats, velg avgiftskode 12 i stedet for 10%..  Ved omsetning og uttak skal merverdiavgiften beregnes etter de regler og satser som gjelder på tidspunktet for leveringen og for uttaket. Se Lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) - § 22-1.Endringer i merverdiavgiftsregelverket første avsnitt. Se Lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) - § 22-1.Endringer i merverdiavgiftsregelverket første avsnitt.