Kontakt oss

  • 958 92 010 (Kontor)
  • 958 92 011 (Support)
  • Hetlandsgaten 9, 4249 Bryne
  • info@website.no

Endring av lav merverdiavgiftssats fra 10 til 12%

Endring av lav merverdiavgiftssats fra 10 til 12%

Endring av lav merverdiavgiftssats fra 10 til 12% i økonomiinnstillingene for Web123 vil ikke bli iverksatt før regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018 er vedtatt.  Ved omsetning og uttak skal merverdiavgiften beregnes etter de regler og satser som gjelder på tidspunktet for leveringen og for uttaket. Se Lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) - § 22-1.Endringer i merverdiavgiftsregelverket første avsnitt.
Foreløpig dato behandling i Stortinget: er 12.12.2017